uslugi-brukarskie-marcin-laganowski-marant-uslugi-brukarskie-i-roboty-drogowePodstawowe środki zabezpieczające podczas prac brukarskich:
• Materiały (kostka, krawężniki) układa się w stosy, bezpośrednio na paletach.
• Materiały należy układać tak, aby środek ciężkości pozostawał wewnątrz obrysu stosów.
• W razie zagrożenia zawilgoceniem należy podłożyć deski, folię itp.
• Stosy z materiałami nie mogą być zbyt wysokie i nie mogą być wyższe niż 6 warstw.
• Nie wolno opierać stosów o ściany, słupy, filary.
• Nie wolno używać drabin do wnoszenia i znoszenia przed-miotów.
• Przechylające się stosy należy natychmiast rozebrać.
• Nie wolno wyjmować przedmiotów ze środka stosów – wybierać należy od górnej warstwy.
• Drogi komunikacyjne muszą mieć szerokość co najmniej 120 cm.