Podstawowe środki zabezpieczające podczas prac brukarskich

uslugi-brukarskie-marcin-laganowski-marant-uslugi-brukarskie-i-roboty-drogowePodstawowe środki zabezpieczające podczas prac brukarskich:
• Materiały (kostka, krawężniki) układa się w stosy, bezpośrednio na paletach.
• Materiały należy układać tak, aby środek ciężkości pozostawał wewnątrz obrysu stosów.
• W razie zagrożenia zawilgoceniem należy podłożyć deski, folię itp.
• Stosy z materiałami nie mogą być zbyt wysokie i nie mogą być wyższe niż 6 warstw.
• Nie wolno opierać stosów o ściany, słupy, filary.
• Nie wolno używać drabin do wnoszenia i znoszenia przed-miotów.
• Przechylające się stosy należy natychmiast rozebrać.
• Nie wolno wyjmować przedmiotów ze środka stosów – wybierać należy od górnej warstwy.
• Drogi komunikacyjne muszą mieć szerokość co najmniej 120 cm.

Kruszywa mineralne

podział kruszywKruszywo mineralne jest jednym z podstawowych surowców w wielu gałęziach gospodarki, a w szczególności w budownictwie, drogownictwie, kolejnictwie, jest także stosowane w górnictwie, w przemyśle szklarskim, odlewnictwie i wielu innych. Od rozwoju produkcji kruszywa uzależniony jest rozwój tych gałęzi gospodarki, w których stanowi ono podstawowy składnik. Z ogólnej ilości produkowanego kruszywa największa część znajduje zastosowanie w budownictwie.
W drogownictwie, podobnie jak w budownictwie, kruszywo mineralne stanowi podstawowy składnik mas betonowych i bitumicznych.
W kolejnictwie jest ono używane na podsypki torowe oraz do elementów budowy.
W górnictwie kruszywo stosuje się jako piaski podsadzkowe. Zależnie od zastosowania, kruszywa mineralne muszą spełniać określone wymagania.
1.2. Podział kruszyw mineralnych
Nazwa kruszywa mineralne obejmuje kamienne materiały naturalne, występujące w przyrodzie w stanie rozdrobnionym, bądź też stanowiące produkt mechanicznego rozdrobnienia skał litych.
Kruszywa mineralne dzielą się na dwie grupy:
• kruszywo naturalne,
• kruszywo łamane.
W zależności od gęstości objętościowej kruszywa mineralne (skalne) dzieli się na trzy typy:
• kruszywo ciężkie – powyżej 3000 kg/m3,
• kruszywo zwykłe – 1800-K3000 kg/m3,
• kruszywo lekkie – poniżej 1800 kg/m3.
Pod względem uziemienia kruszywo dzieli się na:
• drobne o wielkości ziaren do 4 mm,
• grube o wielkości ziaren 4-^63 mm,
• bardzo grube o wielkości ziaren 63-K250 mm.
Okruchy skalne powyżej 250 mm nazywamy głazikami i głazami. Cząstki o wymiarach do 0,005 mm (5 mikrometrów) nazywamy cząstkami gliniastymi i ilastymi. Cząstki o wymiarach 5-H53 jum nazywamy cząstkami pylastymi. Według PN-87/B-01 100 „Kruszywa skalne. Podział” – kruszywo mineralne dzieli się tak, jak to podano w tablicy 1.1.
W budownictwie drogowym, w tym w brukarstwie, stosuje się materiały kamienne pochodzenia naturalnego i sztucznego. Naturalne materiały kamienne powstały w górnych warstwach skorupy ziemskiej w wyniku krzepnięcia płynnej magmy, w wyniku osadzania się cząstek mineralnych lub organicznych, albo powstały w wyniku przeobrażenia uprzednio utworzonych skał w zmiennych wa¬runkach fizykochemicznych. Sztuczne materiały kamienne są pro¬duktami ubocznymi lub finalnymi różnych przemysłowych procesów przetwórczych surowców mineralnych.
W dalszej części opracowania materiały stosowane w brukarstwie i drogownictwie zostaną omówione szerzej.

Tynki strukturalne

indeksCienkowarstwowe tynki strukturalne mogą przypominać stary, nierówny, popękany mur lub kamienną ścianę. Mogą być stosowane na elewacjach zewnętrznych budynku, a także we wnętrzach. Aby dobrze wyeksponować atrakcyjność takiego wykończenia ściany, lepiej nakładać je na duże powierzchnie.
W zależności od rodzaju użytego spoiwa rozróżnia się tynki:
• mineralne na spoiwie cementowym, wapiennym itp.,
• organiczne (akrylowe),
• mieszane (polimerowo-mineralne).
Tynki mineralne lub polimerowo-mineralne produkowane są w postaci suchej mieszanki do mieszania z wodą przed ich nałożeniem na powierzchnię tynkowaną. Tynki organiczne nie wymagają mieszania z wodą, są gotowe do nakładania bezpośrednio z plastikowych opakowań.
Zależnie od wielkości zawartego w mieszance kruszywa (1,5- -3,0 mm) stosowane są faktury tynków:
• „baranek” posiada strukturę drobno- lub gruboziarnistego grysu zależnie od średnicy dodanego do masy tynkarskiej kruszywa, nakłada się go pacą ze stali nierdzewnej, wyrównuje i wydobywa odpowiednią strukturę pacą z tworzywa sztucznego.
„kornik”- kruszywo zawarte w masie tynkarskiej podczas zacierania tworzy pionowy, poziomy lub kolisty rysu¬nek przypominający kanaliki żłobione przez owady w drewnie.
modelowana uzyskiwana z masy tynkarskiej do do¬wolnego fakturowania, która nie zawiera dodatku kruszywa. Fakturę można kształtować zależnie od inwencji tynkarza, gąb¬ką, wałkiem, pędzlem, pacą lub innymi narzędziami.
Podłoże pod takie wykończenie ściany musi być równe i gł kie, podłoża stare i nierówne należy wyrównać masą szpachlową I tynkiem podkładowym. Tynki strukturalne można nakładać na p łoże ceglane, betonowe, cementowo-wapienne, gipsowe, drewnie i drewnopochodne.
Podłoża betonowe i cementowo-wapienne powinny być dozonowane przez okres co najmniej 4 tygodni.
Na podłożach gipsowych i gipsowo-wapiennych należy na żyć warstwę preparatu gruntowego, który je wzmocni i wyrówna chłonność.
Dokładny sposób przygotowania każdego podłoża pod t} strukturalny określają producenci. Zaleceń tych należy bezwzględ przestrzegać.
Tynki strukturalne nakłada się pacą nierdzewną, warstwą grubości 1-5 mm. Po częściowym stwardnieniu masy tynkarskiej ! kilku minutach) nadaje się odpowiednią fakturę, modelując ją..
Zabezpieczenie otynkowanej powierzchni przed zabrudzeiniami uzyskuje się malując środkiem uszczelniającym.
Zalety tynków strukturalnych:
• można je wykonywać prawie na każdym podłożu,
• mają niską nasiąkliwość, dają się zmywać,
• są paroprzepuszczalne – umożliwiają oddychanie ścian}
• są odporne na zabrudzenia,
• nie pochłaniają wilgoci z otoczenia – właściwości hyc fobowe,
• można kształtować z nich dowolną fakturę.
Wady:
• wymagają równego podłoża,
• są drogie.

1018679_gaudi_tiles

Nadaj uroku swojej kuchni

Kuchnia to po łazience drugie miejsce w domu narażone na dużą wilgotność i zmiany temperatury. Ma to szczególny wpływ na ściany, ich stan i wygląd. Dlatego również tutaj projektanci wnętrz polecają w newralgicznych miejscach pomieszczenia (szczególnie otoczenie kuchenki, zlewu), aby została położona glazura zamiast malowania ścian. Pozwoli ona nie tylko na ochronę ścian przed wilgocią, ale i ułatwi czyszczenie w przypadku zabrudzenia powstałego w czasie gotowania (a są to często plamy tłuszczu, ciężkie do usunięcia w przypadku powierzchni malowanych).

Ponadto szeroki wybór wzorów jakie oferują, np. płytki na ścianę Opoczno pozwoli przemienić naszą kuchnię nie do poznania i nadać jej uroku i stylu. Wszystko to za sprawą dostępności dużej liczby dekorów i bogatej kolorystyce z pomocą, których wykonamy ciekawe dekoracje i wspaniałe kontrasty barwne. Jeśli potrzebujemy inspiracji warto przeszukać głębię Internetu gdzie znajdziemy mnóstwo aranżacji (sprawdź hasła np.: „płytki sklep”) stworzonych przez profesjonalnych dekoratorów wnętrz. Niektóre marki, jak chociażby Tubądzin, wysuwają szczególnie interesujące kolekcje. Tutaj jedną z serii płytek zaprojektował sam Maciej Zień. Ponadto możemy skorzystać z propozycji, jakie przedstawiają w czasopismach i w telewizji eksperci od urządzania wnętrz. Wiele remontowanych w programach mieszkań ma elementy podobne do tych, jakie posiadamy u siebie. Możemy więc wykorzystać gotowe projekty. Warto także posłuchać rady, w jaki sposób optycznie nadać wnętrzu przestrzeni lub wykorzystać efektywnie brokatowe płytki ścienne czy też dostosować ich rozmiar do pomieszczenia. Niektóre strony internetowe oferują nam możliwość wirtualnego połączenia kilku kolekcji płytek danej marki i zobrazowania, jaki efekt moglibyśmy uzyskać wskutek takiej kombinacji. Decydując się na płytki do kuchni, pamiętajmy, że jasne kolory pozwalają ukryć ślady eksploatacji. Wybierając wśród wielu serii, dobierzmy nie tylko wzory i barwy, ale także parametry.

Jeśli kuchnia jest w naszym domu miejscem spotkań, pracy czy nauki, warto zadbać o płytki, które nie zetrą się szybko wskutek szurania krzesłami czy chodzenia po pomieszczeniu. Jeśli często spędzamy czas przy kuchennym stole, możemy pomyśleć także o ogrzewaniu podłogowym w kuchni. Wtedy koniecznie musimy pamiętać o doborze fugi, która nie będzie się odkształcać wskutek zmian temperatur wynikających z działania instalacji. Musi być też odporna na temperaturę płytek, która będzie zmieniać się w momencie włączenia ogrzewania. Odpowiedni wybór ułatwi nam doświadczony sprzedawca.